Zasady korzystania z placu postojowego przy Urzędzie Gminy

Zmieniły się zasady pozostawiania samochodów na placu przy Urzędzie Gminy w Lubinie. Auto może się tam znajdować wyłącznie przez 2 godziny, po uprzednim pobraniu przez użytkownika samochodu bezpłatnego biletu. Pojazdy klientów pozostające na nim powyżej 2 godzin mogą zostać odholowane na parking strzeżony na koszt właściciela pojazdu.

– Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie takiego rozwiązania, ponieważ nasi mieszkańcy, którzy załatwiają formalności w urzędzie mieli duży problem ze znalezieniem miejsca parkingowego w okolicy. Docierało do nas wiele sygnałów w tej sprawie. Po kilku dniach funkcjonowania, widać, że system się sprawdza – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Użytkownicy placu zobowiązani są do umieszczenia biletu za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający odczytanie daty i godziny wjazdu na plac.

Jednorazowy bilet pobrany w terminalu wjazdowym upoważnia do korzystania z placu tylko w godzinach pracy Urzędu Gminy w Lubnie (poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30  i wtorek 8:00 – 16:00).

Pracownicy Urzędu Gminy w Lubinie są upoważnieni do kontroli czasu pozostawienia pojazdu na placu.

Plac jest niestrzeżony, jego właściciel nie ponosi odpowiedzialności za: szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów powstałych na jego terenie z winy innych użytkowników placu, osób trzecich bądź działania siły wyższej, rzeczy pozostawione w pojazdach lub stanowiących ich wyposażenie.

Na terenie placu zabrania się: blokowania innych pojazdów, pozostawiania pojazdów z włączonym silnikiem, pozostawienia w pojeździe – w czasie postoju na placu – dzieci oraz zwierząt bez opieki, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających oraz zaśmiecania.

(MG)