Zasady i terminy rekrutacji do przedszkoli i szkół

Zgodnie z wymogami ustawowymi publikujemy „Zasady i terminy rekrutacji do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych i do klas I publicznych ośmioletnich szkół podstawowych Gminy Lubin na rok szkolny 2019/2020”.

Opisane w załączonych poniżej dokumentach kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do przedszkola w Gminie Lubin lub zmienić przedszkole. W przypadku kontynuacji rodzice będą składać specjalne deklaracje w dotychczasowych placówkach w terminie do 4 lutego 2019r. W przypadku kontynuacji, dzieci mają zagwarantowane miejsce w danym przedszkolu, bowiem rekrutację przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej w ustalonym obwodzie dzieci są przyjmowane na podstawie zgłoszenia rodziców. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodzie tej szkoły nadal dysponuje wolnymi miejscami. Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej.

Wszystkie szczegóły i dokładne terminy są dostępne w poniższych załącznikach.

(RED)

Zasady i terminy rekrutacji na rok szkolny 2019-2020

Z.69.2019

U306

U307