Zarządzenie wójta nr 1631/2018

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin

Zarządzenie Wójta