Zarządzenie Wójta Gminy

nr 803/2016 z dnia 17.08.2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin

Do pobrania:  Z803