Zarządzenie Wójta Gminy Lubin

z dnia 26.10.2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin

Z1303