Zarządzenie Wójta Gminy Lubin

Zarządzenie nr 1166/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 24.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin

Załącznik:

1. – Z1166.pdf ( 379.16 KB)