Zarządzenie Wójta Gminy Lubin

w sprawie ogłoszenia przetargu na wybór podmiotu mającego pełnić funkcję agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Lubin.

Z1153

Dokumentacja do postępowania