Zarządzenie Wójta Gminy Lubin

nr 99/2019 z dnia 04.02.2019 r. ww sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin

Zarządzenie.99.2019.2019-02-04.AG