Zarządzenie Wójta Gminy Lubin

z dnia 03 lipca 2017 r. zmieniające wcześniejsze zarządzenie z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków realizacji prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubin

Zarządzenie 1144