Zarządzenie Wójta Gminy Lubin

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Janusza Korczaka w Niemstowie – Z1738.pdf