Zarządzenie Wójta Gminy Lubin

w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówki przedszkolnej oraz wysokości opłat za posiłki. – Z1736.pdf ( 1 MB)