Zarządzenie Wójta Gminy Lubin

w sprawie nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole, na tym samym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych – Z1732.pdf ( 95.19 KB)