Zarządzenie Wójta Gminy Lubin

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – Z1691.pdf ( 429.92 KB)