Zarządzenie Wójta Gminy Lubin

w sprawie zmieniające zarządzenie Nr 1432/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 08.02.2018 r w sprawie aktualizacji informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska – wyrobów zawierających azbest – Z1628.pdf ( 102.12 KB)