Zarządzenie Wójta Gminy Lubin

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 18.04.2018 r. do 09.05.2018 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Chróstnik, Krzeczyn Mały i Obora (obszarów udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego Chróstnik I, Krzeczyn, Krzeczyn-Obora, Obora I oraz Obora II – Z1615.pdf ( 103.04 KB)