Zarządzenie Wójta Gminy Lubin

w sprawie nabycia przez Gminę Lubin w drodze umowy nieodpłatnego przekazania prawa własności nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Niemstów gm. Lubin – Z1599.pdf