Zarządzenie Wójta Gminy Lubin

 zmieniające Zarządzenie Nr 1557/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubin na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w zakresie melioracji na terenie gminy Lubin – Z1594.pdf (