Zarządzenie Wójta Gminy Lubin

w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Lubin tymczasowego pomieszczenia – Z1584.pdf ( 87.78