Zarządzenie Wójta Gminy Lubin

 w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Lubin mieszkania chronionego – Z1575