Zarządzenie Wójta Gminy Lubin

 w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin na prawo własności nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej – Z1566.pd