Zarządzenie wójta Gminy Lubin

w sprawie wynajęcia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin