Zarządzenie wójta

nr 246/2019 z dnia 03.06.2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin

Zarządzenie.246.2019.2019-06.03.AG