Zarządzenie nr 714/2020 z dnia 05.06.2020 r.

w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin

Zarządzenie.714.2020_2020-06-05_AG