ZARZĄDZENIE NR 702/2016 WÓJTA GMINY LUBIN

z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin

Z702