ZARZĄDZENIE NR 618/2016 WÓJTA GMINY LUBIN

z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin

Z618