ZARZĄDZENIE NR 606/2016 WÓJTA GMINY LUBIN

z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin.

Z606