ZARZĄDZENIE NR 594/2016 WÓJTA GMINY LUBIN

z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin

Z594