ZARZĄDZENIE NR 467 WÓJTA GMINY LUBIN

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zadań w zakresie administrowania gminnym zasobem nieruchomości przez Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach.

Z467