ZARZĄDZENIE NR 345/2015 WÓJTA GMINY LUBIN z dnia 12.08.2015 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

WÓJT GMINY LUBIN ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek nr: 497/28 i 497/33 będących własnością Skarbu Państwa, położonych w obrębie Szklary Górne oraz budynku gospodarczego o pow. zabudowy 197,6 m², będącego własnością Gminy Lubin, posadowionego na działce o nr 497/28

 Ogłoszenie I przetarg Szklary 497-28

Z345