Zarządzenie nr 1443/2018 Wójta Gminy Lubin

z dnia 15.02.2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin

Z1443