Zarządzenie nr 1428/2018 Wójta Gminy Lubin

z dnia 07.02.2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin

Z1428