Zarządzenie nr 1327/2017 Wójta Gminy Lubin

z dnia 13.11.2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin

Zarządzenie1327