zarządzenie

nr 855/2020 z dnia 02.09.2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin

Zarządzenie.855.2020_2020-09-02_AG