Zarządzenie

nr 778/2020 z dnia 09.07.2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin

Zarządzenie.778.2020_2020-07-09