zarządzenie

nr 501/2019 z dnia 02.12.2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin

Zarządzenie.501.2019.2019-12-02.AG