Zarządzenie

 nr 292/2019 Wójta Gminy Lubin z dnia 03.07.2019 r. w sprawie regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej pomieszczenia użytkowe zlokalizowane w budynku nr 3 przy ul. Księcia Ludwika I w Lubinie z przeznaczeniem na cele działalności oświatowej na okres do 3 lat.