Zarządzenia Wójta Gminy Lubin

Z1547 – w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku na terenie Gminy Lubin – Z1547.pdf ( 98.53 KB)