Zarządzenia Wójta Gminy Lubin

  • nr 1747/2018 z dnia 07.09.2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin wraz z załącznikiem nr 1 tj. wykazem nieruchomości przeznaczonych do najmu;

Zarządzenie.1747.2018.AG -nier przeznaczone do najmu

  • nr 1748/2018 z dnia 07.09.2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin wraz z załącznikiem nr 1 tj. wykazem nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie.1748.2018.AG -nier przeznaczone do dzierżawy