Zarządzenie Wójta Gminy Lubin

 zmieniające zarządzenie nr 1566/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 16 maja 2018r. w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin na prawo własności nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej – Z1710.pdf ( 103.48 KB)