Zapytanie

dotyczące budowy studni głębinowej w miejscowości Raszówka dz. nr 237/2 na potrzeby nawadniania boiska sportowego

http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,12541,idmp,1,r,r