Zapytanie ofertowe na zadanie pn.:

„Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy obiektów drogowych w miejscowościach Obora, Osiek, Zalesie”.

Szczegóły w załącznikach:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PROJEKTY DRÓG WEWNĘTRZNYCH

zał. nr 1 – formularz ofertowy do zap

zał. 3 – umowa WZÓR1

Zalesie plan syt.

Osiek plan syt.

Obora plan syt.