Zapytanie ofertowe na usługę transportową

Zapytanie ofertowe na usługę transportową na rzecz Gminy Lubin na potrzeby realizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych i projektów oświatowych w 2017 roku.

Załączniki: