Zapytanie ofertowe

na usługę transportową na rzecz Gminy Lubin na potrzeby realizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych w 2018 roku.

zapytanie ofertowe transport

Oferta – załącznik do zapytania ofertowego

umowa transport – do zapytania ofertowego