Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE Opracowanie ekspertyzy obejmującej problematykę wyrobisk górniczych kopalni „Lubin” i „Polkowice-Sieroszowice” w latach 2009-2011, w przedmiocie ustalenia rzeczywistych cech i funkcji obiektów i urządzeń zlokalizowanych w wyrobisku górniczym będących własnością KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie oraz własnością KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, w kontekście istotnych parametrów funkcjonalnych i technicznych budowli, wyszczególnionych w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Załączniki:

1. – Zapytanie ofertowe PL.3111.65.2016.pdf