Zapytanie ofertowe

dotyczące zabezpieczenia budynku socjalnego Miłoradzice74 c oraz robót modernizacyjnych pomieszczeń budynku.

Zapytanie