Zapytanie ofertowe

na przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego budynków stanowiących własność Gminy Lubin.

Zapytanie