Zapytanie ofertowe

na dostawę sprzętu technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) i urządzeń sieciowych w ramach projektu „Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin”

http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,12538,idmp,1,r,r