Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dostawa wyposażenia do portierni zlokalizowanej na terenie dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin w ramach projektu „Budowa dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin”