Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dostawa fabrycznie nowych pojemników i kontenerów do zbiórki odpadów w ramach projektu „Budowa dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin”.