Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe w zakresie wykonania tablic informacyjnych zewnętrznych w ramach promocji projektu „Budowa dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadó Komunalnych na terenie gminy Lubin”.